Om Ditt boende

Underhållsansvar

Trivselregler

Tillstånd

Brandskydd

Sopsortering

Parkering

Andrahandsuthyrning

Tvättstuga

Städdagar

Nycklar

Övrigt

 

Dokument

Stadgar

Årsredovisning

Energideklaration

Skötsel av fönster

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR

 

Med anledningen den nya personuppgiftslagen GDPR som träder i kraft den 25 maj och som ersätter PUL
vill styrelsen informera er om vilka personuppgifter vi har sparat och vad dessa används till.

Vi i styrelsen är skyldiga (enligt lagen om ekonomiska föreningar, 3 kap § 6) att föra ett medlemsregister
över personuppgifter för föreningens samtliga medlemmar. Detta gäller således även de medlemmar som ej är mantalsskrivna på Botvidsgatan 4. Styrelsen för även ett register över de personer som är boende i
föreningens fastighet i de fall där lägenheter hyrs ut i andra hand.
Ett register över föreningens parkeringsplatser förs parallellt och där registerförs, utöver ovanstående uppgifter, bilars registreringsnummer i de fall platser hyrs ut till företag eller privatpersoner som ej är medlemmar i föreningen.

Informationen som vi har i vårt register är namn, telefonnummer och mailadress.
Den informationen är kopplad till lägenhetsnummer och således finns också er adress sparad.

Anledningen till att vi sparar den här informationen är för att kunna ta kontakt med den boende/medlemmen om det skulle inträffa en vattenskada, brand eller annan olycka.
Det kan också gälla annan viktig information som styrelsen behöver nå ut med.
Exempel på sådan information är information om föreningen, fastigheten, kallelser till sammanträden och föreningsstämma eller liknande information som medlem och boende måste få kännedom om.
Informationen sparas fysiskt i låst styrelserum dit enbart aktuell styrelse har nyckeln samt digital och är då skyddad av lösenord som endast den aktuella styrelsen har tillgång till.

Medlemsregister har också delats med föreningens ekonomiska förvaltare, Azets, som sköter avisering och hantering av medlemsärenden.


Styrelsen

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved
Web by Creative Solutions