VIKTIGT MEDDELANDE!

 

 

Med anledning av tvisten med Fönsterbyte Mälardalen AB så har styrelsen bland annat låtit genomföra en utredning beträffande fönstermontaget i regi av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, www.sp.se.

 

Resultatet av utredningen styrker tidigare utförd besiktning (bilaga 9) i allt väsentligt. SPs utredning har dessvärre visat på ytterligare allvarliga brister i entreprenadens utförande.

 

I SPs rapport (bilaga 5) står bland annat följande att läsa,

”Boende i lägenheterna bör vara uppmärksamma på om fönster börjar bli svåra att manövrera då detta kan vara ett tecken på att fönstren är på väg att lossna. Åtgärder skall då vidtagas omgående.”

 

Detta betyder, i klartext, att fönster och/eller balkongdörrar kan riskera att falla in eller ut ur fönsterhålet i fasaden!

 

Styrelsen uppmanar härmed, med bakgrund av ovanstående, samtliga medlemmar att vara mycket observanta på symptom som inte kan anses som normala. Det kan t.ex. vara missljud vid öppnande och stängande av fönster/fönsterdörrar och/eller att dessa kärvar.

 

Vid minsta misstanke om att något inte står rätt till med fönster och/eller fönsterdörrar så måste styrelsen omedelbart kontaktas och under inga omständigheter får ni försöka att vidtaga några egna åtgärder för att åtgärda symptomen.

 

Styrelsen arbetar intensivt med att lösa problematiken med fönsterbytet och kommer att meddela samtliga medlemmar när åtgärder kommer att vidtas.

 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 
_________________________________________________
 
Tingsrätten i Uppsala har, den 26/1 2018, meddelat dom i mål T 2389-13.

 

Av fönsterentreprenadens värde - 1.000.000kr+moms - tillerkänns

Brf Domar nr1 ett prisavdrag på 510.625kr

 

Föreningen har överklagat domen och Hovrätten har beviljat prövningstillstånd.

Fönsterbyte i mälardalen AB har valt att inte överklaga domen.

Domen samt överklagan - vilka är offentliga handlingar - kan laddas ner nedan.

 

Uppsala TR T 2389-13 Dom 2018-01-26

Överklagande den 16 februari 2018

Kompletterande överklagande den 2 mars 2018

 

Fönsterbyte i Mälardalen AB har skapat en ny hemsida - i anledning av denna tvist - med "svar till Brf Domar nr1". Vi länkar här till denna sida.

_________________________________________________
 

Bostadsrättsföreningen Domar nr 1

Botvidsgatan 4C
753 29 Uppsala
www.domar1.se

domarett@gmail.com

Org.nummer: 717600-2025

_________________________________________________
 

Fönsterbyte mälardalen AB

FYRISLUND KÄLLBRO 31
755 98 Uppsala
www.fonsterbyte.se

Org.nummer: 556788-6097

_________________________________________________
 
Samtliga dokument nedan är offentlig handling och kan begäras ut från Uppsala Tingsrätt.
Yttrande till Tingsrätten den 22 juni 2016
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3 (Inbundet Standardavtal AB 04 är inlämnat till Tingsrätten)
Bilaga 4 (Inbundet Standardavtal ABT 06 är inlämnat till Tingsrätten)
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

 

 

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved
Web by Creative Solutions