Mäklarinfo

 
  • Anlitad mäklare ansvarar för att samtliga berörda parter får ta del av nedanstående information. Ladda ned pdf.

  • Medlemsansökan skall göras elektroniskt på maklarservice.com så att styrelsen kan godkänna ansökan via webben.

  • Panthandlingar och dylikt skall parterna och/eller deras banker skicka direkt till Nabo, föreningens ekonomiska förvaltare. Se adressuppgifter nedan.

  • Nya medlemmar skall logga in i portalen på nabo.se och uppge sina kontaktuppgifter.

  • Nya medlemmar skall ladda ned denna GDPR blankett från föreningens hemsida och lämna den undertecknad i föreningens brevlåda.

  • Om nya medlemmar väljer att inte lämna godkännande för GDPR så kommer samtlig information från föreningen att delges via rekommenderad post.

  • Avflyttande medlemmar skall, minst en månad innan avflyttning, lämna besked till styrelsen om dom har en hyrd p-plats.
  • Observera att det ingår 3 bostadsnycklar och 4 nycklar till säkerhtslåset samt 2 bokningsnycklar till bokningscylindern i tvättstugan vilka skall lämnas till köparen senast vid tillträdet.
  • Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren till Nabo och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

 

 

I avgiften ingår vatten och värme.

 

Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg med IF

 

En obligatorisk avgift, 200kr/mån, tas ut för 100Mbit bredband och kabelteve 8-favoriter från COM HEM

 

Kötid till en av föreningens 24 p-platser brukar vara upp till 2 månader.

 
 

Pantsättningshandlingar

 

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller
avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Nabo
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

Märk kuvertet "Panthandlingar".

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

 

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

 

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap,
skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Nabo
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

Märk kuvertet "Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal".

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

 

Mäklarbild

 

Vid förfrågan från mäklare hänvisar föreningen mäklaren till: maklarservice.com.
Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild.
Frågor utöver mäklarbild hänvisas till detta kontaktformulär på nabo.se.

 

Utdrag ut lägenhetsförteckningen

 

Medlemmar och banker kan hämta ut detta genom att fylla i kontaktformuläret på nabo.se/kontakt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brf Domar1© 2012 All rights reserved